Beşiktaş'ta genel kurulun gündemi açıklandı

Beşiktaş'ta genel kurulun gündemi açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı duyuruldu.

Ajans Beşiktaş - Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Derneğimizin 2018 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Tüzüğümüzün 18. Maddesinin A fıkrasının 1 numaralı bendi uyarınca 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:1 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

4 Mayıs 2019 Cumartesi günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM

Açılış
Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Yönetim Kurulu İdari ve Mali Faaliyet Raporlarının Okunması
Denetim Kurulu Raporunun Okunması
Raporların Görüşülmesi
01.01.2018-16.09.2018 (Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Tarihi) tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
16.09.2018-31.12.2018 tarihleri arasında görev alan Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali Bakımlardan ayrı ayrı ibrasının oya sunulması
2019 Mali Yılı Konsolide Bütçesinin Okunması, Görüşülmesi ve Oya Sunulması
Derneğimizin 2177 sicil numaralı üyesi Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş olan Kınama Cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması
Dilek ve Temenniler
Kapanış

Not: Sicil No’su 31798’e kadar olan (31798 dahil)  ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2018 günü çalışma saati bitimine kadar Kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış üyelerimiz Olağan İdari ve Mali  Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile Kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.