Ajans Beşiktaş "ihlal" iddialarında "Uyar Kaldır sistemini benimsemiştir

Ajans Beşiktaş web sitesi, hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi, kamunun, çözüm ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri sınai haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir.

Ajans Beşiktaş, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerik bakımından 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele edilmesi Hakkında Kanun”da tanımlanan “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

Ajans Beşiktaş'ın kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Ajans Beşiktaş, hukuka aykırı içerikler ile 3. Kişilerin haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “Uyar ve Kaldır” yöntemini benimsemiştir.

Ajans Beşiktaş içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri,

– İhlale konu içeriklerin URL adresi ve ihlale konu içeriğin konusunu,
– Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısını,
– Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletnameyi,
– Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belgeyi,
– Açık ad / ünvan ve açık iletişim adreslerini

göndermek kaydıyla Ajans Beşiktaş’a yazılı veya e-posta yolunu ([email protected]) kullanarak bildirim yapabilirler. Bu elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler hukuk servisi tarafından incelenecek, gerekli görüldüğü takdirde ihlale konu içerikler Ajans Beşiktaş sisteminden en kısa sürede çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.