Harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte cevaplar

Harcama limiti nedir? Neye göre belirlenir? İşte cevaplar

TFF'nin 2020-21 sezonu harcama limitlerinin belirlenmesiyle yeni soru işaretleri meydana geldi. Bazı kulüpler yüksek, bazıları ise daha düşük harcama bedeli hakkı elde ettiler. Bunun sebepleri nedir? Harcama limiti nasıl belirlenir? Detaylar haberimizde.

Ajans Beşiktaş - Türkiye Futbol Federasyonu, harcama limitlerini birden fazla kriteri göz önüne alarak değerlendiriyor. Bu kriterlerin içinde kulüplerin gelir - gider tablosu, futbolcu, teknik heyet ve personel maaş bütçeleri, oyuncu satışından elde edilen gelirler, sponsorluk anlaşmaları gelirleri gibi birçok farklı bütçe hesaplanıyor. Bu bütçeler, kulüplerin ana gelir kaynağı olduğu için en önemli maddeler arasında yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, bunun gibi farklı bütçeleri göz önüne alarak kulüplerin harcama limitlerini belirliyor ve kamuoyuna bildiriyor.

İşte TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan ''harcama limitlerini belirleyen'' etmenler;

MADDE 89 – KULÜPLERİN TAKIM HARCAMA LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ

"Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları ve Menajer Giderlerinin, TFF tarafından EK-XII’de yer alan usullerle belirlenecek limitler dahilinde kalması zorunludur. TFF, takım harcama limitlerini belirleyerek Süper Lig kulüplerinin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır."

A. PRENSİP 

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yer alan kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya ulaşmaları için; aşağıda belirlenen esaslar dahilinde Takım Harcama Limitini belirleyerek, kulüplerin, Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri, A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri, Transfer Harcamaları, Menajer Ücret Giderlerinin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamaya yönelik kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Takım Harcama Limitine; 

Profesyonel Futbolcu Ücret Giderleri;

A Takım Teknik Kadro Ücret Giderleri (A Takım Teknik Sorumlusu ve Antrenörleri ) 

Menajer Ücret Giderleri dahildir. Takım Harcama Limitine dahil olan bedellerin hesaplanmasında brüt tutarlar (vergiler dahil, KDV hariç ) dikkate alınır. 

Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez. 

Kulüpler, Takım Harcama Limitinden transferlerden olan zararlarını da karşılarlar. Kulüplerin Takım Harcama Limitinden karşılayabilecekleri transferlerden olan zararları, Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak negatif tutardır. 

Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak tutar pozitif ise, TFF tarafından kulüplere aşağıda G.4. maddesinde belirtilen kriterlere uygun şekilde ilave harcama limitleri tanımlanacaktır. 

Kulüplerin, T+1 sezonundan itibaren bankalar ile yapılmış herhangi bir yapılandırma ve/veya kredi ana para ödemesi var ise bu anapara ödemeleri de takım harcama limitinden düşülecektir.

B. FİNANSAL RAPORLARIN GÖNDERİM TAKVİMİ 

1- Kulüpler, en geç 30 Nisan tarihine kadar, T-1 ve T-2 sezonlarına ilişkin gerçekleşmiş ve denetimden geçmiş finansal raporlarıyla birlikte, T sezonuna ilişkin beklenen finansal raporlarını ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerini Talimatın 21. maddesine uygun şekilde denetimden geçmiş olarak TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 

2- Kulüpler, en geç 31 Mayıs tarihine kadar, T sezonuna ilişkin beklenen finansal raporlarının revize halini ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerini ve devam eden sözleşmeleri dolayısıyla Takım Harcama Limitine dahil olan mevcut yükümlülüklerini, Talimatın 21. maddesine uygun şekilde denetimden geçmiş olarak TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 103 

3- Kulüpler, Talimatın 21. maddesine uygun olarak T sezonuna ilişkin gerçekleşmiş ve denetimden geçmiş nihai finansal tablolarını ve T+1 sezonuna ilişkin aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda hesaplanacak gelir ve giderlerinin nihai ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanmış ( Güvence Raporu ) halini en geç 31 Temmuz tarihine kadar TFF’ye sunmakla yükümlüdürler. 

C. TAKIM HARCAMA LİMİTİNE ESAS GELİR VE GİDER KALEMLERİNİN HESAPLANMASI

Aşağıda sayılan kriterler kullanılarak oluşturulacak konsolide finansal sonuçlara “YENİ SEZON BÜTÇESİ” denir.

1- Gelirlerin Hesaplanması:

1.1- Gişe Gelirleri Hesaplanması:

T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Gişe Gelirleri, T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek ortalaması alınması suretiyle hesaplanacaktır.

1.2.- Sponsorluk ve Reklam Gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Sponsorluk ve Reklam Gelirleri, T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek ortalaması alınması suretiyle hesaplanacaktır.

1.3.- Yayın Gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Yayın Gelirleri eski şampiyonluklar payı, eşit dağılım payı, sezon sonu derece ödülleri ve puan performans payından oluşmaktadır. Eski şampiyonluklar payı ve eşit dağılım payı TFF tarafından belirlenecektir. Puan performans payı miktarı, Kulüplerin T-2, T-1 ve T sezonlarında aldığı galibiyet ve beraberlik sayılarının ortalaması alınarak T+1 sezonu için TFF tarafından belirlenecek beraberlik ve galibiyet primlerine göre hesaplanacaktır; sezon sonu derece ödülleri ise Kulüplerin T-2, T-1 ve T sezonlarındaki sıralamalarının ortalamalarına göre belirlenecektir. Yayın Gelirleri içerisinde, Kulüplerin T-2, T-1 ve T sezonlarında elde ettiği Türkiye Kupası’na ilişkin katılım payları ve galibiyet gelirleri ortalaması da dahil edilecektir.

1.4.- Ticari Faaliyet Gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınacak Ticari Faaliyet Gelirleri, T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacaktır.

1.5.- UEFA Gelirleri Kulüplerin T-2, T-1 ve T sezonlarında UEFA müsabakalarından elde ettikleri yayın, katılım payı vb. gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır. Kulüplerin T+1 sezonunda UEFA müsabakalarına katılım hakkı elde ettikleri durumlarda, Kulüpler aşağıda G.3. maddesinde belirtilen kriterlere uygun şekilde ilave harcama limitleri tanımlanacaktır.

1.6.- Diğer Faaliyet Gelirleri Kulüplerin diğer faaliyet gelirleri T+1 sezonundaki Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmaz. Eğer T-2, T-1 ve T sezonları içerisinde aynı faaliyet için düzenli olarak elde edilmiş olan bir diğer faaliyet geliri varsa ve bu gelirin düzenli olduğu ilgili kulüp tarafından belgelendirilirse bu tutar, T+1 sezonu için Takım Harcama Limiti belirlenirken, T-2, T-1 ve T sezonlarında gerçekleşen tutarların enflasyona göre değerlenerek ortalamasının alınması suretiyle hesaplanır.

1.7.- Transfer Gelirleri Kulüplerin, T+1 sezonu için TFF’ye sunulacak bütçelerinde herhangi bir transfer gelirine yer verilmeyecektir. Kulüplerin T+1 sezonunda yapacakları transfer işlemlerinde elde edecekleri transfer bedelinden, ödeyecekleri transfer bedelinin düşülmesiyle bulunacak tutar pozitif ise, TFF tarafından kulüplere aşağıda G.4. maddesinde belirtilen kriterlere uygun şekilde ilave harcama limitleri tanımlanacaktır. Transfer gelirleri, kulüplerin ilgili transfer dönemlerinde profesyonel futbolcularının başka bir kulübe kesin ya da geçici transferinden dolayı elde edilen net gelirleri ifade etmektedir.

Transferlerden kaynaklanan net gelir, kulübe ödenecek brüt transfer gelirinden üçüncü taraflara ödenmesi gereken dayanışma katkı payı, yetiştirme tazminatı vb. yükümlülüklerin düşülmesi sonrasında elde edilecek KDV hariç net bedeldir. Transfer gelirlerinin hesaplanmasında kulüplerin transfer nedeniyle sadece koşulsuz alacak tutarı dikkate alınacaktır. Bununla birlikte alacağın transfer geliri olarak kaydedilmesi koşulun gerçekleşmesine bağlıdır.

1.8.- Duran Varlık Satış Karı Geçmiş sezonlarda elde ettikleri duran varlık satış karları T+1 sezonu Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

1.9.- Duran Varlık Değerleme Farkları Geçmiş sezonlarda elde ettikleri duran varlık değerleme farkları T+1 sezonu Takım Harcama Limiti belirlenirken dikkate alınmayacaktır.

D. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİ 

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, TFF’ye sunulacak finansal tablolar doğrultusunda gelir, gider ve maliyet esasları dahilinde oluşturulan YENİ SEZON BÜTÇESİ baz alınarak aşağıdaki iki yöntem ile hesaplanır: 

1. Yöntem: Gelir Gider farkı üzerinden hesaplama yöntemi 

2.Yöntem: Net Borç / Net Faaliyet Gelir Rasyosu üzerinden hesaplama yöntemi 

2019/2020 Sezonunda Takım harcama limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarların ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacaktır. 

2020/2021 Sezonundan itibaren Takım Harcama Limiti bu iki hesaplama yöntemi kullanılarak bulunacak tutarlardan düşük olanın alınması sureti ile hesaplanacaktır. 

Takım Harcama Limitleri tüm kulüpler için TL cinsinden belirlenecektir. 

1. Gelir Gider Farkı Üzerinden Hesaplama Yöntemi: 

Kulüplerin yukarıda belirtilen hesaplama yöntemleri ile bulunacak gelirlerinden yine yukarıda belirtilen giderlerinin düşülmesi suretiyle bulunacak tutardır.

E. TAKIM HARCAMA LİMİTİNDEKİ KABUL EDİLEBİLİR SAPMA MİKTARI 

Kulüplerin, 2019-2020 Sezonunda Takım Harcama Limitini %30’una kadar aşmaları cezaya tabi değildir. Bu oran 2020-2021 sezonu için %15’e düşecektir. Devam eden sezonlarda ise kulüplerin Takım Harcama Limiti dahilinde kalmaları zorunludur. 

F. ÜST LİGE ÇIKAN KULÜPLERİN TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİ 

T sezonunda Süper Lig’de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig’i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin ortalaması alınacaktır. 

G. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN ARTIRILMASI 

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri aşağıda belirtilen gerekçelerle ve usullerle, en geç 15 Aralık tarihine kadar kulüpler tarafından yapılacak başvurular üzerine (UEFA gelirleri hariç olmak üzere), TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı ile ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan artırılabilecektir. 

1. Hedeflenen Gelir Artışlarıyla Harcama Limiti Artırımı 

Bütçe kalemleri içerisinde T-2, T-1 ve T sezonlarında ortalama değerler üzerinden artış hedefleyen kulüpler gerekçeleriyle birlikte denetçi görüşünü içeren raporlarını TFF’ye sunacak ve TFF Kulüp Lisans Kurulu’nun onayı sonrasında beklenen gelir artışının 3’te 1’i yeni harcama limiti olarak belirlenebilecektir. 

2. Sermaye Artışı Yöntemi ile Takım Harcama Limiti Artırımı 

Sermaye artış yöntemi ile öz kaynaklarını ve finansal yapılarını güçlendiren kulüplerin sermaye artış işlemi sonrasında sermaye artış bedelinin 3’te 1’ini denk hesap açığına bakılmaksızın Takım Harcama Limitlerini artırmak için kullanabileceklerdir. 

3. UEFA Müsabakalarına Katılan Kulüplerin Takım Harcama Limiti Artırımı 

Kulüplerin Takım Harcama Limitleri, kulüplerin UEFA müsabakaları grup aşamalarına katılımları kesinleştiği durumlarda arttırılabilecektir. UEFA müsabakalarına grup aşamasına katılım hakkı sağlayan kulüpler takım harcama limitlerini UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin 3’te 1’i takım harcama limitlerini arttırmak için Kulüp Lisans Kurulu tarafından, kulübün talebine bağlı olmaksızın dikkate alınacaktır. Borcu olmayan kulüpler UEFA müsabakalarında kazanılacak yaklaşık bedellerin tamamını takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabileceklerdir. 

4. Transfer Faaliyetlerinde Gelir Fazlası Sağlayan Kulüpler için Takım Harcama Limiti Artırımı Kulüplerin T+1 sezonunda oyuncu satışından elde ettiği net transfer gelir fazlasının 3’te 1’i, takım harcama limitlerini arttırmak için kullanılabilecektir.  

H. TAKIM HARCAMA LİMİTİNİN İLANI 

Bütçelenen değerler üzerinden hesaplanacak Takım Harcama Limitleri, Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenerek haziran ayında transfer döneminin başlangıç gününde TFF resmi internet sitesinde ilan edilir. 

TFF resmi internet sitesinde yayımlanan Takım Harcama Limitlerinde, T sezonuna ilişkin kesinleşmiş raporların TFF’ye sunulmasından sonra kesinleşen raporlara göre ve yukarıda G maddesinde belirtilen limit artırımı şartlarının yerine getirilmesi halinde transfer dönemi kapanana kadar revizyon yapılabilir. 

İ. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ TESCİLİ 

Süper Lig Kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir. Kulüplerin takım harcama limitlerini aşan profesyonel futbolcu sözleşmeleri tescil edilmez. E maddesinde belirtilen sapma oranları profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından takım harcama limitine dahil kabul edilir. 

Kulüpler tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurul’a sunmakla yükümlüdürler. 

J. CEZAİ YAPTIRIMLAR

 (1) Takım Harcama Limitinin Aşılması Durumunda Uygulanacak Cezalar: 

- Takım Harcama Limitinin aşılması halinde Kulüp Lisans Kurulu tarafından; 

% 5’e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası verilir. 

% 6 -% 10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası verilir. 

% 11 -% 15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası verilir.

% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır. 

% 26 ve Üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

(2) Diğer İhlaller: 

Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır.

Etiketler :