İbra edilmeyen yönetim ne olur? İşte madde madde ihtimaller...

İbra edilmeyen yönetim ne olur? İşte madde madde ihtimaller...

Beşiktaş Kulübü'nde eski başkan Fikret Orman ve yönetimi 1 Ocak-12 Mayıs 2019 dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Fikret Orman ve yönetiminin görevde olduğu 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ve 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasının yanı sıra, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçildiği 20 Ekim 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihi arasındaki dönemler, ibra için genel kurulun oylarına sunuldu. 

Fikret Orman döneminde yönetim kurulunda görev yapan Erdal Karacan, Serkan Yazıcıoğlu ve Hüseyin Yücel, oylamada hazır bulunan isimler oldu.

Gerçekleşen oylamada 1 Ocak 2019-12 Mayıs 2019 tarihleri ile 12 Mayıs 2019-20 Ekim 2019 tarihleri arasında görev yapan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu, idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

20 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu ise genel kurul tarafından oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi.

İBRA EDİLMEYEN YÖNETİM NE OLUR?

Yönetim kurulu üyelerinden biri ya da tamamı ibra edilmezse, ilgili yönetim kurulu üyesi veya üyeleri; kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde şirket tüzel kişiliğine karşı genel kurul kararının iptali amacıyla dava açabilir. Aksi takdirde dava, hukuki yarar yokluğundan reddedilir.

Özetle durum madde madde şu şekilde;

Yönetimlerin ibra edilmemesi sonucunda ortaya çıkabilecek olası ihtimaller;

- İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar. - Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir.

- Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur.

- İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.

- İbra davası açılabilmesi için hesapların usulüne uygun olarak tutulması gerekir.

- Yönetim kurulu üyeleri ibra edilmeme halinde kişisel haklarının ihlale uğradığı iddiası ile tazminat davası açabilirler.

- İbra edilmemiş yönetim kurulu üyeleri tekrar yönetim kuruluna seçilebilirler.

(ASpor)