TARİHTE BUGÜN | Hakkı Yeten, Beşiktaş başkanlığına seçildi!

TARİHTE BUGÜN | Hakkı Yeten, Beşiktaş başkanlığına seçildi!

57 sene önce bugün, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağan kongresi yapıldı ve Hakkı Yeten 230 oyla başkanlığa seçildi.

Ajans Beşiktaş - Suat Park Sineması'nda, oldukça sakin ve nezih geçen kongrede, Hakkı Yeten'in rakibi Burhan Tanış 18 oyda kaldı. Hakkı Yeten, başkan seçildikten sonra kongreye, çalışmak istediği aday listesini sundu ve kongre üyeleri de 8 kişilik yönetim kurulunu seçti. Yönetim kurulu şöyle oluştu:

Başkan: Hakkı Yeten
Üyeler: Himmet Ünlü, Sinan Bosna, Hüseyin Tanyü, Faruk Sağnak, Kadri Eril, Saim Sarper, Nazmi Akbacı ve Nazım Onar.
Yedekler: Hayati Ozgan, İskender Yakak, Fuat Kırışan, Şevket Belgin.
Murakıplar: Fahri Akalın, Hakkı Erim, Bedri Şenüren, Celal Algan, Muhittin Erker.